Birgit Rusten er programleder for FutureBuilt. FutureBuilt skal gjennom realisering av minst 50 forbildeprosjekter vise at det er mulig å utvikle klimavennlige bygg og byområder med høy kvalitet.  FutureBuilt er en innovasjonsarena og et utstillingsvindu for innovative og offensive private og offentlige utbyggere og kommuner. Birgit Rusten har arbeidet med arkitektur, bærekraft og pilotprosjekter siden 2003 og har mange års erfaring med miljø- og bærekraft i offentlig sektor.