Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Som store bestillere av bygg kan kommuner og fylkeskommunen, i samarbeid med næringslivet, derfor ta en lederrolle i et grønt byggskifte. Da må vi klare å benytte det store potensialet som ligger i innovative offentlige anskaffelser, og i krav til leverandører.

På konferansen får du kunnskap og verktøy om:

  • Strategiske mål for bærekraft, innovasjon og næringsutvikling
  • Politisk forankring av bærekraftige mål og løsninger
  • Hva som er bærekraftige bygg – muligheter og begrensninger
  • Hvordan utnytte muligheten som ligger i bærekraftige plan- og byggeprosesser
  • Hvordan sikre bærekraftige innkjøp gjennom innovative offentlige anskaffelser
  • Hvordan bidra til innovasjon og næringsutvikling – blant annet gjennom deltagelse i et eget nettverk

Se denne korte filmen på hva innovative anskaffelser kan bety for lokal næringsutvikling.

Konferansen gir politikere, kommuner- og fylkesadministrasjonen samt næringslivet kunnskap om strategiske og operative verktøy tilknyttet innovative offentlige anskaffelser innenfor byggsektoren.