Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Som store bestillere av bygg kan kommuner og fylkeskommunen, i samarbeid med næringslivet, derfor ta en lederrolle i et grønt byggskifte. Da må vi klare å benytte det store potensialet som ligger i de innovative offentlige anskaffelser, og i krav til leverandører.

Konferansen gir deg mer kunnskap om:


  • Hvordan sette strategiske mål for bærekraft, innovasjon og næringsutvikling
  • Politisk forankring av bærekraftige mål og løsninger

  • Hvordan innovative anskaffelser bidrar til næringsutvikling

  • Hva bærekraftige bygg er – muligheter og begrensninger

Foredragsholdere

Noen av de du møter på Grønt Byggskifte

Vidar Helgsen

Klima- og miljøminister

Marius Holm

Zero

Gunn Marit Helgesen

KS

Aage Skinstad

NHO Innlandet

Program

Som store bestillere av bygg kan kommuner og fylkeskommuner ta en lederrolle i et grønt byggskifte. Se programmet her

Gode eksempler på grønt byggskifte

Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Det betyr at med riktige tiltak vil bygg bli et viktig verktøy for å redusere CO2-utslippene.

Tid og sted